درسته گفتن رشته فیزیک باید فیزیک بخونه 

ولی خداییش ظلمه آدم پنج روز هفته هشت صبح کلاس فیزیک داشته باشه 

به خدا ظلمه به پیر به پیغمبر ظلمه }:


چرا یه پسر بیست ساله باید تصمیم بگیره وسط دانشکده لواشک لوله ای لیس بزنه ؟ واقعا چرا ؟
خدایا کجای راهو اشتباه اومدیم ؟!

یه دیگه از معضلات من دانگاه این هفته این بود که صبح استاد یه سوال حل کرده بعد به جای استوانه مستطیل کشیده !
بهش میگم این مستطیله ! میگه نه استوانس شما اشتباه میبینین 
استاد (: 
ما }:

پست خوبی نشد ولی برای خالی نبودن عریضه بد نیس (: