کُردها یه کلمه ی پر مهری دارن به اسم 'باوان' اگه بخوایم ساده ترجمه کنیم میشه جگر گوشه ، اما در اصل از بابا و مامان میاد یعنی خانه پدری 

وقتی کسی میگه 'باوانِم' یعنی چنان با دل و جانم آمیختی که گویی ریشه منی ...