میگم نمیشه جام جهانی رو نشست از جلوی تلویزیون دید و اون پول سفر و بلیط و ... رو خرج فقرای کشور خودمون کرد؟ مثلا نمیشه طرف که داره با اون همه هزینه میره روسیه که چندتا بازی رو نگاه کنه به جای اون همه هزینه یه تلویزیون بخره و بره خونه ی یه بنده خدایی که تلوزیون ندارن و با اونا بشینه فوتبال ببینه ! 

البته حواسم نبود اینایی که گفتم نمیشه ، فقط وقتی میشه به این چیزا گیر داد که یه نفر داره میره کربلا یا حج ، چرا اونموقع همه یاد فقیرای کشورمون میفتن اینجور وقتا همه میگن کربلا در خونته ، خونه خدا در خونته یه مثل رو هم خیلی خوب یاد گرفتن چراغی که به خونه رواست به مسجد حرامه .

شما عزیز دلم که اینو میگی ، خودت هزینه شام عروسیت اندازه خورد و خوراک چندسال یه خونوادس ، چرا اینجور وقتا یاد خدا و فقرای کشورت نمیفتی ؟

در آخر اینکه به من یا کس دیگه ای ربط نداره شما پولی رو که داری چجوری خرج میکنی ، روسیه میری ، فلان جا میری فلان کارو میکنی اینا به ما هیچ ربطی نداره و همینطور به شما هم اصلا ربط نداره که چرا مردم میرن کربلا یا حج !