دلم تنگه

 

شاید آهنگ خوبی نباشه ولی از خیلی از آهنگای خوب خوبتره 

به شدت پیشنهاد میشه گوش بدین (: