آدم های رمانتیک، قد خر شعور ندارند!

نمی فهمند که : هیچ چیز جالب و خوبی در عشق یکطرفه وجود ندارد،

به نظرم کثافت است، کثافت مطلق!


عشق به کسی که پاسخ احساساتت را نمی دهد ممکن است در کتاب ها هیجان انگیز باشد ولی در واقعیت به شکل غیرقابل تحملی خسته کننده ست!

#استیو_تولتز

#جز_از_کل


پی نوشت : کتاب جز از کل یکی از اون کتابهای هست که باید حتما خوند . اگر وقتشو دارین از دستش ندین (: