دنبال کار میگردی کار نیست||||:

با هزار بدبختی یه کار پیدا میکنی (:

میگن به دانشجو کار نمیدیم ||||:

خو ما چه گناهی کردیم که دنبال کار میگردیم که خرج تحصیلمو در بیارم حداقل 

چرا با دانشجوهایی که میخوان دستشون تو جیب خودشون باشه اینجور رفتار میکنن 

خب منی که نمیخوام به خانواده به خاطر درس خوندن من فشار بیاد چیکار کنم |:

با تمام احترامی که برای کشورم و نظامش قائلم ولی یه چیزایی باعث میشه آدم نسبت به همه چی معترض بشه!