ببینید : آرامش دلها (:


پ.ن :

رهبر انقلاب :

📛 #آتش_به_اختیار به معنای بی‌قانونی و فحاشی و طلبکار کردن مدعیان پوچ‌اندیش و مدیون کردن جریان انقلابی کشور نیست.


کاش همه ی همیشه اونچیزی رو که هست و گفته میشه درک کنیم نه بیشتر نه کمتر 

برداشت شخصی نکنیم کار سرخود هم نکنیم ، کاری نکنیم پای همه نوشته بشه انتقاداتمون رو درست و صحیح بیان کنیم .