لیلا تو فقط بخون ، فقط خودت 

آقای حامد عنقا علاقه خیلی خاصی بهت داره ، خودت میدونی که ! توی تنهایی لیلا عاشق شدی ، اتفاقا توی پدر هم عاشق شدی ! اونجا عاشق یه آدم مذهبی شدی اینجا هم همینطور ، اونجا معشوقت برای فرار از گناه به خودش آزار رسوند اتفاقا اینجا هم همینطور ، اونجا همسرت مرد اینجا هم همینطور ،یه بچه داشتی افتادی زندون همش همینجا تکرار شد ، با یه سری تغییرات کوچیک ! 

لیلا ، به حامد بگو اینبار خواست تَکرار کنه یادش باشه آدمای مذهبی هم میخندن ، تفریح دارن از بقیه جدا نیستن ! به حامد بگو مذهبی ها انقد خشک نیستن دفعه بعد یکم بیشتر توجه کنه !

#موقت