میگفت اینجا دیگه جای زندگی نیست . گفتم چرا ؟ گفت همه چی پارتی بازی شده ، هیچ کاری نیست همه کارهارو به آشناهای خودشون میدن . گفتم درسته ولی دنبال چه کاری رفتی بهت ندادن ؟ گفت تو هر اداره ای میری نیرو نمیخوان آزمون های الکی برگزار میکنن ، نفرات از قبل تعین شده . من این همه درس خوندم حالا باید بیکار باشم ! گفتم راستی مدرکت چی بود ؟ گفت فوق دیپلم مکانیک خودرو از دانشگاه علمی کاربردی گفتم اره واقعا دیگه اینجا جای موندن نیست !