یسری هستن همش ناله میکنن که بقیه به ما میگن تو نمیتونی ، شکست میخوری و ... 

اینا بحث من نیستن ، حالا یسری آدم اطراف من هستن که همه سر یه موضوع خاص هم نظرن که من میتونم انجامش بدم ولی من میگم شما منو سرکار گذاشتین من نمیتونم ، خلاصه بد وضعیه (:


چند روزه بحث دراویش داغ شده ، به زودی تجربه بیست ساله زندگی در کنار این هم وطن هامون رو مینویسم