سلام

Physic time کوششی است برای نشان دادن زیبایی های فیزیک به زبان ساده 

Physic time رو از لینک زیر بخوانید و دنبال کنید ...

Physic time