چرا بعضی حیوانات زلزله رو زودتر حس میکنن؟؟

دلیلش به خاطر سرعت انتشار موج هاست ، موجهای طولی با سرعت بیشتری نسبت به موجهای عرضی منتشر میشن به همین خاطر هم هست برخی حیوانات درکش میکنن ،و زمان این که حیوان واکنش میده بستگی به فاصله از مرکز زلزله داره ، اگه فاصله خیلی به مرکز نزدیک باشه چون فاصله زمانی بین دو موج خیلی کمه نمیشه از پیش بینی حیوان استفاده کرد درواقع زمان وقوع زلزله حیوان واکنش میده !

این رو هم بدونین که موج عرضی باعث تخریب میشه .