یه دیگه از پیشنهاداتی که میتونم به تازه دانشجوها بکنم اینه که موقع انتخاب واحد هرچی بود برندارین یکم فکر کنین که مثل من تو گل کیر نکنین ...

الان حس اون دانش آموزی رو دارم که منتظره برف بیاد تا امتحان فرداش لغو بشه ولی نه برف میاد نه عمرا دانشگاه تعطیل بشه 

[برگه سوم تقلب را آماده میکند ]