مینویسم پاک میکنم ...

مینویسم پاک میکنم ...

مینویسم پاک میکنم ...

مینویسم پاک میکنم ...

مینو...


وقتی دارم یه مطلب رو مینویسم تا نصفه یا آخراش میرم یهو به این فکر میکنم که چی ؟ این چیزی که من مینویسم به چه درد کسی که اومده تو وبلاگ من این متن رو بخونه میخوره ، چه ارزشی داره که خواننده وقتشو بزاره روش ...

بعد به خودم میگم حداقل چیزی بنویس که خواننده یه نظری راجع بهش داشته باشه ...

نیاد بگه این چی بود مثلا که حجم مارو براش خرج کرد ؟


×البته این مطلب هم نه ارزشی برای شما داشت نه برای من ، کلا میشه اینجور ازش برداشت کرد که هرچیزی که میبینین نریزین تو وبلاگاتون (: