همیشه سخت ترین کار زندگی کردنه ...

به قول بزرگ علوی با با مدرک ، با پول، با شوهر، با این چیزها آدم خوشبخت نمی شود... باید درد زندگی را تحمل کرد ،تا از دور خوشبختی به آدم چشمک بزند.

این روزا داره با گندترین حالت ممکن میگذره ... هیچ چی سرجاش نیست 

... دلم می‌خواد یه مدتی همین‌جور بی‌خیال زندگی کنم ...


پی نوشت : چند وقت پیش یکی از دوستان تو پستش نوشته فک میکنین من جواب کامنتتو رو نمیدم آدم بیشعوری هستم (البته ایشون خیلی هم عزیزه ) الان من این فکر رو نکردم در واقع اینو بهم گفتن |: والا من آدم بیشعوری نیستم ولی چند روزیه زیاد چیزی نمیخونم اگر هم بخونم کامنت نمیذارم ، جواب کامنت هم ندادم که معذرت میخوام  از همینجام عذرخواهی میکنم از دوستی که به من گفت بیشعور (: ببخشید .... و همینطور بقیه که مطالبشون رو نخوندم (: