یکی از پاردوکس های این روزا اینه که طرف شعار کیده نه غزه نه لبنان بعد پرچم ایران رو آتیش میزنه ، 

عزیزای عاریایی با همون بنزینی که پرچم اسرائیل رو پاک کردی پرچم خودمونو آتیش میزنی ؟ بعد انتظار داری فک کنیم دغدغت ایرانه؟

عاریایی جان تا دیروز از عربا بدت میومد ، حالا از اینکه عربستان ازت پشتیبانی میکنه نیشت تا بناگوش باز شده ؟

یعنی واقعا خجالت نمیکشین عربستان و رجوی و اون ملکه پیر ازتون حمایت میکنه؟

این کشور از چیزا زیاد دیده ، از کار شما بد تر هم دیده ، پس فک نکن هرکاری داری میکنی و زیاد کاری بهت ندارن میترسن ازت پیش اون یکی اغتشاشا کار تو ترقه بازیه ، برو بشین خونت.

پاوه رو یادت بیار که منافقین داشتن تصرفش میکردن ، خمینی تنها کاری که کرد عصاش رو برداشت ، شهر آروم شد 

بترس از روزی که سید علی عصاش رو برداره ، بترس 


پ.ن : صف مردم معترض به وضع موجود که همه ی ما هم جزو اون هستیم با صف آشوبگران جداس ، و دی سی روز داره فقط نه دی نیست لازم باشه نه دی دیگه ای درست میکنیم (: